Stichting SkillsTransit 传承

 

 • Stichting SkillsTransit 传承
  • Rechtspersoon, model, inspirator, katalysator, mediator in één.
  • Verenigt, vertegenwoordigt en verspreidt activiteiten op het gebied van ontwikkeling als mens
 • Missie:
  • Brengt wijsheden uit oosterse en westerse kennis, methoden en vaardigheden op het gebied van het cultiveren van het bewustzijn samen.
  • Staat model voor gezonde intra en intermenselijke relaties.
  • Werkt als inspirator en katalysator voor ontwikkeling van menselijk potentieel
 • Doelen van het initiatief zijn van algemeen menselijk nut:
  • Het voorstaan en uitdragen van Zelfleiderschap de ware schepper van gezonde innerlijke organisatie en intra en intermenselijke communicatie
  • Het bewust maken en het verkrijgen van algemene erkenning van de macht van intentioneel acteren van na trauma geconditioneerde delen die tijdens het leven meer en meer verstrikt raken met andere delen en zo verstoken blijven van Zelfenergieën, totdat de innerlijke organisatie en communicatie wordt hersteld vanuit een hoogste levensintentie, tevens essentie, tevens prenatale innerlijke wil(skracht) om lief te hebben
  • Verspreiding van inzichten en het bevorderen van groei van constructieve interacties in en tussen mensen
  • Consolideren van kennis en vaardigheden van constructieve interacties
  • Ontwikkeling zelfbewustzijn en zelfexpressie
  • Onderzoek naar de voortgang van SkillsTransit’s mission
 • SkillsTransit gebruikt o.a. de volgende instrumenten en geeft inhoudelijke kennis en de wijze van gebruik door aan deze en volgende generaties:
  • Zhineng Qigong, een door dr. Pang Ming ontwikkelde qigong, natuur- en menswetenschap, theorieën en methoden en praktische uitvoering van de meditatieve bewegingsleer. De tijdsbesteding aan gefocuste geünificeerde lichaam/psyche bewegingen in het virtuele krachtenveld schept ruimte en induceert vitaliteit. De verhouding van de geproduceerde hersengolven (Hz) wordt stabieler en gaat van survival staat naar ontspannen en toch alert. Deze wijze van meditatief bewegen doet menselijk potentieel realiseren en leidt tot een hogere staat van bewustzijn.   
  • ST Systemic Transition’s ontwikkelingsgericht zelfonderzoek gaat uit van een prenataal Zelf met informatie en energieën van vertrouwen, kalmte, moed, verbondenheid, nieuwsgierigheid, helderheid, creativiteit, en wil om lief te hebben.
   Missie van Systemic Transition is emancipatie oftewel het bevrijden uit oude(rlijke) machten. Dit doet ze door te werken aan een gezondere staat van zijn en functioneren van qi van de psyche, impulsen, emoties en het fysieke lichaam, waaronder het plastische brein. De praktische uitvoering bestaat uit het leren kennen van geconditioneerde excessief werkende zelven en hun expressies die tijdens het leven op natuurlijke wijze zijn ontstaan. Het mindful in het bewuste toelaten, het waarderen van goedbedoelde intenties achter acties en het mededelen van de huidige staat van zijn en leven, inspireert en opent eerder vastgelopen iteratieve processen van innerlijke dialogen en negatieve gevoelens van delen. Tijdens de compassievolle ontmoetingen gaan delen als vanzelf weer functioneren zoals oorspronkelijk is bedoeld. Dit betekent in verbinding met energieën die hen voeden en dienstbaar aan de heelheid. In wezen een vrij en waar mens 真人