Liesbeth van Duin:

 

“Zit je vast en weet je niet waarom je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt? Breng je vraag in de ruimte en laat je verrassen over de antwoorden die je krijgt. Bel me voor een afspraak bij mij thuis.”

  Systemic Transition maakt onderdeel uit van SkillsTransit. Het is een compassievolle methode om eigen(aardig)heden te leren kennen. Ieder mens creëert in de loop van het leven delen. Deze subpersonaliteiten oftewel zelven maken onderdeel uit van de hedendaagse menselijke natuur. Daarom zijn we ook zo flexibel en weerbaar. We kunnen ons snel aanpassen aan de meest moeilijke en complexe omstandigheden. We vinden telkens een nieuw evenwicht intra en inter. Maar nu lijkt deze creatieve eigenschap zich tegen onszelf te keren. Ik denk dat dit komt omdat we niet bewust zijn van de ware innerlijke kracht van deze zelven. Sommige eigenheden van onszelf en/of van anderen willen we zelfs koste wat kost onderdrukken. En daar gaat dan onze vitaliteit naar toe in plaats van volop te leven.

Tijdens mijn leven, werken en leren van mijn eigen ervaringen is de methode van Systemic Transition spontaan ontstaan. De woorden zeggen wat het teweegbrengt wanneer je ermee aan de slag gaat: transitie in het hele systeem. Een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen, waarvan het meeste op onzichtbare lagen plaatsvindt. Klachten, of ze nu lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel genoemd worden, lossen heel natuurlijk op, omdat alle qi 气 (vitale levenskracht) in de heelheid gaat stromen zoals van nature is bedoeld.

De missie van Systemic Transition is het cultiveren van qi 气  door het versterken met het lichaam en verfijnen van het bewustzijn door het bewustzijn. Voor dit laatste is nodig dat in het verleden gefixeerde qi-clusters die volop leven hier&nu belemmeren, bevrijd en ontlast worden. Voorwaarde is het bieden van een veilige omgeving waarin soms lang verborgen gehouden en dus onbewuste eigen(aardig)heden zich durven tonen. Wanneer deze delen vervolgens de erkenning krijgen die ze verdienen is vanzelf een gezond proces op gang gekomen. Een menselijk al te menselijk proces, doch in dit geval voorbij oordelen wat goed is en wat niet. Het gaat immers om het verkrijgen van inzicht in onze hele natuur als mens. Dit vergt een open, respectvolle houding als ook gezonde nieuwsgierigheid naar de veelvoudigheid van ons wezen. Vooral dit laatste vergt moed, omdat in de taal van de bestaande geschapen orde, slechts sprake is van één identiteit per mens, per gebied waardoor mensen dit ook zo van zichzelf geloven. En als eenmaal van hogerhand zoals uit deskundigenland is bewezen dat iemand iets is en/of bepaalde kenmerken heeft en/of bepaalde kenmerken juist niet heeft, is de identiteit daarmee geclassificeerd en vastgelegd in de digitale wereld. Via de hardware en software worden alle data categorisch opgeslagen in de cloud. Om deel te willen nemen aan specifieke leefgebieden moet aan de betreffende autoriteiten toestemming gegeven worden om uit deze enorme ruimte die data te halen die ze nodig achten om te checken of de persoon wel geschikt is om binnen te laten. Daarmee worden oude door derden vastgestelde kenmerken tot in de kleinste leefgebieden keer op keer herhaald. Dit maakt dat de informatie stevig wordt geconsolideerd in de wereld van de mensen. De energiestroom etst namelijk in de materie waardoor in het fysieke lichaam een bepaalde structuur verschijnt. Zie daar dan maar eens uit te komen! En dat is nu juist de missie van Systemic Transition!

Praktische uitvoering. Om het natuurlijk proces naar Grote Gezondheid (in de ruimste zin van het woord) in gang te zetten wordt gebruik gemaakt van opstellingenwerk. In een individuele sessie wordt de co-onderzoeker (elders: therapeut) telkens gevraagd om als resonantiepersoon te dienen voor een deel van de ingebrachte levensvraag. Het kan ook in groepsverband met meerdere deelnemers die als resonantiepersoon gevraagd kunnen worden. Meestal komen mensen omdat ze een of meer problemen hebben die ze graag willen oplossen, maar waar het in wezen om gaat is het natuurlijk streven om vanuit het hart te leven. Soms weet iemand niet (meer) wat zij/hij wil, omdat deze prenatale vitale spirit in de loop van het leven is bedekt door complexe lagen postnatale informatie en energie; niet alleen door wat iemand heeft beleefd en meegemaakt, maar meer nog hoe hij/zij zich hierop heeft ingesteld om herhaling van gevoelens zoals pijn te voorkomen. Sterke persoonlijkheden hebben bepaalde maskeringen zo intens geoefend dat ze denken te weten wat ze willen, maar onderliggend leven vergeten krachten die een andere richting op blijven duwen. Zo is nu eenmaal de werking van de natuur.
Met Systemic Transition maakt het in principe niet uit met welke vraag iemand begint. De essentie met daarin besloten je levensintentie loopt van nature als een rode draad door het proces. Dit ware Zelf ga je steeds meer ervaren, omdat je bereid bent hiervoor open te willen staan.
Het verlangen wat opkomt druk je uit middels een korte zin of losse woorden. Wanneer woorden ontbreken kun je het uitdrukken door het te tekenen. Vervolgens gaan we zorgvuldig aan de slag met de door jou gekozen delen die een voor een worden opgesteld. Dan volgt iets wonderbaarlijks, in zoverre dat het niet met slechts de qi van het logische brein is te omvatten. Het is een ondergaan van ervaringen van oprecht voelen en openhartig vernemen, wat delen elk voor zich verbaal of non-verbaal te zeggen hebben. Laat je verrassen. Gaandeweg ervaar je waar weerstanden liggen of waar je wordt weggeleid van waar je Zelf naartoe wilt en waarom dit zo gaat. Door de wijze waarop wij als onderzoekers ermee omgaan gaan delen meer ontspannen. Soms of vaker is iets pijnlijk of verwarrend, maar dat is niet erg. Door respectvol en openhartig te blijven en vooral willen luisteren en leren van de delen zelf én van de wijze waarop ze onderling communiceren, ga je meer begrip en compassie krijgen voor al jouw zelven. En dit laatste wil zeggen dat het ware Zelf de leiding terug heeft gekregen. De open houding, de liefdevolle benadering en tegelijkertijd duidelijke communicatie hier&nu doet wonderen. Deze gezonde feedback vanuit het hoogste bewustzijn geeft vertrouwen. Delen voelen zich gezien en gehoord en ontspannen gedurende het proces. De transformatie van de innerlijke organisatie is daarmee ingezet. Je komt dichter bij je oorspronkelijke natuur. Dit ervaar je aan den lijve. De spanning in de binnenwereld verdwijnt soms sneller dan ooit gedacht en anders gaandeweg. Deze ontspanning is een succesfactor, waardoor je gezonder verder kunt gaan met leren over, met en van alle delen die tijdens het leven en werken in jouw bewuste komen. Daarmee heb je de juiste weg gevonden hoe al je krachten te bundelen zodat ze je vereend gaan dienen. Dit noemen we healing. Alle delen gaan namelijk functioneren naar eigen aard en functie, zonder overacteren noch onderpresteren. Hieruit volgt vanzelf een natuurlijk vloeiend samenwerken in dienst van het geheel. In principe voel je nu niets aparts, het is neutraal. Je kunt nu verder ontwikkelen vanuit deze krachtige kern.

Grondslag van Systemic Transition.
Een mens is een eenheid van gelaagde veelvoudigheid.
Walt Whitman: “Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself, I am large, I contain multitudes”.
Onze binnenwereld is een innerlijke organisatie met een specifieke communicatie van delen, die tegelijkertijd voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarbij zijn wij mensen holons. De term holon drukt uit dat een geheel tevens deel uitmaakt van een groter geheel. Alle leven maakt deel uit van het universum. De oorspronkelijke qi van het universum maakt deel uit van alle schepping.

Onze menselijke aard.
Het is van alle mensen dat sommige delen in de loop van het leven moeten worden miskend en/of onderdrukt, terwijl andere juist te excessief worden. Hierdoor is de innerlijke communicatie minder gezond geworden. Met Systemic Transition werken we samen aan een gezonde instelling ten opzichte van alle leven. Intra en inter. Door de compassievolle wijze van werken, verandert automatisch het mens- en wereldbeeld dat ooit is aangeleerd en dat onbewust als gesloten referentiekader is gaan dienen voor het leven hier&nu. Systemic Transition is een specifieke vorm van systemisch werk. Het opent en schept ruimte. De innerlijke organisatie wordt krachtiger en gezonder, omdat de natuurlijke qi 气 stroming niet langer wordt tegengehouden door misvattingen over leven dat oneindig veel groter is dan een mens. Doordat barrières worden opgeheven kan het zelf-genezend vermogen gewoon zijn werk doen. Destructieve verbindingen worden heel natuurlijk los gelaten en gezonde relaties kunnen nu in vrijheid worden aangegaan.  Prenatale Zelfenergieën als kalmte, vertrouwen, verbondenheid, nieuwsgierigheid, helderheid, zorgzaamheid, creativiteit en moed geven aan de delen die hier&nu opkomen onvoorwaardelijke voedende feedback.

Bezielen oftewel leven inblazen. Latijn: ‘īnspīrāre ‘
     is al aanwezig vanaf de conceptie. De opdracht van het leven is werken aan heel-wording. Met healing als uitgangspunt is automatisch het probleem ( dus iets wat je niet wilt hebben),  niet het meest belangrijke, maar jouw oorspronkelijke levensintentie. Een volop JA. Het is het vuurtje dat je motor aanwakkert. Een expressie die actief is vanaf de conceptie en onverbrekelijk verbonden met het fysieke lichaam. Deze zielekracht is verantwoordelijk voor de organisatie van het organisme en coördinator van alle fysiologische processen. Het bevat informatie en energie die onvoorwaardelijk inspireert om te zijn, te groeien, te ontplooien en te functioneren.  (N)iets van substantie en vormloos is deze spirit. Het is drijfveer en motivatie om als mens verder te ontwikkelen. Tijdens het praktisch werken met de methode Systemic Transition is healing de onderliggende gedachte van het proces dat jij als zelfonderzoeker (elders: cliënt), in eerste instantie met ondersteunende begeleiding van ST co-onderzoeker ingaat. Door de positieve intentie om voor jou nog onbewuste delen te bevrijden door ze met open houding in het bewuste toe te laten komen automatisch ongekende potentiële krachten ter beschikking. Energetisch werkt het als een spiraal met volop leven als resultaat.  JA.

Zie contact voor het maken van een afspraak voor het werken met de methode   SYSTEMIC TRANSITION